1396/03/10 399 بازدید
ترتیل خوانی نوجوانان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم
 1. ترتیل خوانی نوجوانان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم

  ترتیل خوانی نوجوانان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم
 2. حضور نوجوانان عضو کانون های فرهنگی هنری مساجدقم

  حضور نوجوانان عضو کانون های فرهنگی هنری مساجدقم
 3. حضور دختران عضو کانون های فرهنگی هنری مساجدقم واحد خواهران

  حضور دختران عضو کانون های فرهنگی هنری مساجدقم واحد خواهران
 4. ترتیل خوانی نوجوانان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم

  ترتیل خوانی نوجوانان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قم